Termeni şi condiţii

1. PREAMBUL

1.1 Site-ul www.helpie.ro este proprietatea S.C. HELPIE SERVICES SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Municipiul București, Str. Barbu Văcărescu nr. 42 A, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8821/2014 , având CUI 33423015, Tel: +4037 378 0112, e-mail: contact@helpie.ro (denumită în continuare Helpie)

1.2 Site-ul este administrat din punct de vedere operațional de S.C. HELPIE SERVICES SRL.

2. CONDIȚII GENERALE

2.1 Prezentul document stabilește Termenii și Condiţiile de utilizare a acestui site web și condițiile de achiziţionare a serviciilor prestate prin intermediul acestuia (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”). Helpie vă recomandă să lecturați cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile noastre vă rugăm să nu utilizați acest site web.

2.2 Utilizarea site-ului implică că ați luat la cunoștință, înțeles și acceptat integral Termenii şi Condiţiile de utilizare ale site-ului și sunteți singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia.

2.3 Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile în funcție de politicile noastre interne sau reglementările în domeniu, fără vreo o notificare prealabilă. În consecință, vă recomandăm să verificați periodic această pagină și să luați la cunoștință de toate modificările sale.

2.4 Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

2.5 Helpie vă asigură că va lua toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe pagina noastră web, inclusiv descrierea Serviciilor, precum și preţurile listate, să fie, corecte şi complete. Helpie va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care constatăm că respectiva eroare a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, vom încerca să vă informăm în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

2.6 Vă stăm la dispoziție pentru eventualele nelămuriri legate de Termeni și Condiții. În acest sens, vă recomandăm să ne contactați la următoarele coordonate: Tel: +40 722 187 188, e-mail: office@helpie.ro

3. DEFINIȚII

În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, care se vor aplica tuturor serviciilor prestate de către Helpie, următoarele noțiuni vor avea următoarea semnificație:

3.1 Clientul – orice persoană fizică, precum și orice altă entitatea care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează serviciile prestate de Helpie;

3.1 Servicii – ansamblul activităților indicate la secțiunea Pachete și descrise în Termeni și Condiții.

3.2 Contract – contractul încheiat prin mijloace electronice de către Client, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și Prestator, la momentul confirmării Comenzii de către Client. În ceea ce privește pagina de internet www.helpie.ro, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Clientul încheie în mod valid un contract în format electronic cu Helpie Services S.R.L.;

3.3 Contract la distanţă – orice contract încheiat între Prestator şi Client în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.
 
4. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Obiectul contractului constituie prestarea serviciilor oferite de către Helpie la secțiunea ,,Servicii” , la prețul și cu caracteristicile menționate pe site-ul web ce aparține Helpie.

5. CREAREA CONTULUI DE CĂTRE CLIENT. ÎNREGISTRAREA DATELOR PERSONALE

5.1 Pentru vizualizarea informațiilor puse la dispoziție pe website-ul www.helpie.ro  nu este necesară oferirea datelor personale, însă pentru utilizarea serviciilor oferite de către Helpie sunt necesare anumite date personale.

5.2 Helpie garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site, acces care nu îi conferă utilizatorului dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, cu excepția obținerii acordului scris al Helpie.

5.3 Pentru a avea acces la serviciile noastre trebuie să vă înregistrați pe acest site, prin crearea unui cont. Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În mod nelimitat site-ul şi serviciile oferite de site nu sunt disponibile pentru minori.

5.4 În vederea înregistrării pe site Clientul trebuie să acceseze secțiunea CONTUL MEU, iar ulterior să completeze formularul ce se va afișa pe site cu datele sale personale, tipul de pachet ales și modalitatea de plată.

5.5 Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții, Clientul își asumă următoarele obligații:

– să furnizeze date adevărate, exacte și complete despre el, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci când este cazul;
– să mențină și actualizeze datele de înregistrare pentru a corespunde realității la momentul executării contractului;
– să nu publice materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge site-ul în tot sau în parte;
– să nu publice o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente;
– să informeze Helpie în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului său este în pericol.

5.6 În situația în care Clientul nu va respecta aceste condiții, Helpie își rezervă dreptul de a-l acționa pe cale legală.

5.7 Helpie poate refuza solicitarea de înregistrare în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea

6. PLASAREA COMENZII

6.1 Clientul va consulta secțiunea „SERVICII” pentru a obține toate informaţiile relevante despre serviciile prestate de către Helpie. Vă recomandăm să lecturați cu atenție ofertele noastre în vederea evitării eventualelor inconveniente.

6.2 Înregistrarea Comenzii constituie o ofertă de achiziţionare a serviciilor prestate de Helpie, supusă confirmării sale ulterioare, în condițiile prevăzute la Punctul VII de mai jos.

6.3 După efectuarea Comenzii, Clientul va primi un email cu detaliile serviciilor comandate si factura.

6.4 Clientului i se va aduce la cunoștință că în maxim 48 de ore trebuie sa achite factura pentru acceptarea Comenzii, in cazul plății prin transfer bancar.

7. ACCEPTAREA COMENZILOR ȘI FORMAREA CONTRACTULUI, PREȚUL SERVICIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

7.1 Hepie își rezervă dreptul, fără a prezenta motivele aferente, să refuze o Comandă (înainte de a o fi acceptat). În cazul în care Comanda este refuzată de Helpie, Clientul va fi anunţat în maxim 48 de ore de la momentul efectuării Comenzii.

7.2 Contractul se consideră valabil încheiat la momentul confirmării de către Helpie, pe un suport durabil, a acceptării Comenzii transmise de Cumpărător.

7.3 Prețul serviciilor este cel afișat la secțiunea ,,Servicii”. Cu toate acestea, vă atenționăm asupra faptului există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale site-ului sau erori, prețul afișat pe site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Helpie va informa Clientului prețul corect, menționându-l în cuprinsul confirmării comenzii.

7.4 Prețurile includ tva și alte taxe aplicabile.

7.5 Prețurile pachetelor reprezintă exclusiv contravaloarea serviciilor prestate de către Helpie.

7.6 Facturarea serviciilor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client. Corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură cad în unica responsabilitate a acestuia.

7.7 Plata serviciilor se poate efectua printr-una dintre următoarele modalități, funcție de opțiunea Clientului:

– plata online cu card;
– ordin de plată (în baza facturii proforma emise de către Helpie în contul RO11 RZBR 0000 0600 1701 4384)

7.8 Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, Clientul acceptă că există posibilitatea să apară și erori pe site. În această situație, Helpie va informa clientul cât mai curând cu privire la eroarea produsă. În aceste situații, Clientul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda.

7.9 În cazul în care Clientul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la preţurile corecte ale Serviciilor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul acestora, Helpie va restitui Clientului integral avansul în cel mai scurt termen (dar nu mai mult de 30 de zile de la anulare).

7.10 In alte conditii decat cele mentionate la punctul 7.10 orice comanda/modificare pentru pachetul ales intra in vigoare la finalul perioadei contractate initial.

8. AVANSAREA SUMELOR DE BANI REPREZENTÂND COSTURILE LEGATE DE SERVICIILE PRESTATE DE HELPIE

8.1 În vederea realizării serviciilor alese de către Client, acesta din urmă va avansa către Helpie sumele aferente impozitelor, taxelor, facturilor, ratelor, amenzilor, asigurărilor și a oricăror altor sume pe care Clientul le datorează către terți și pe care dorește ca Helpie să le achite.

8.2 În situația în care Clientul a achitat doar contravaloarea pachetului ales, respectiv contravaloarea serviciilor, fără a avansa și sumele aferente debitelor pe care Clientul le are față de terți sau orice alte sume menite să ajute pe Helpie să își îndeplinească îndatoririle față de Client, Helpie nu poate fi obligată să presteze serviciile din pachetul ales din resursele proprii.

8.3 Helpie nu își asumă răspunderea pentru orice întârziere la plată a debitelor Clientului sau pentru neîndeplinirea vreuneia din obligațiile sale contractuale din cauza culpei exclusivă a Clientului.

9 DERULAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE ÎNTRE CLIENT ȘI HELPIE

9.1 După încheierea valabilă a contractului, Clientul va notifica Helpie cu privire la serviciile dorite și va avansa sumele de bani necesare îndeplinirii sarcinilor de către Helpie.

9.2 Clientul trebuie să informeze Helpie cu privire la serviciile alese și sumele de bani alocate acestora în mod clar, fără urmă de echivoc, acesta asumându-și consecințele oricăror erori de informare a Helpie.

9.3 Helpie va transmite clientului dovada îndeplinirii obligațiilor sale via e-mail etc.

9.4 Pentru orice plăți ce trebuie efectuate de către Client, respectiv impozite, taxe, facturi, asigurări, rate, amenzi etc. acesta va transmite către Helpie toate informațiile și sumele necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor de către Helpie, cu cel puțin 48 de ore înainte de termenul limită pentru efectuarea plății sau operațiunii solicitate de Client.

9.5 Clientul are obligația de a informa Helpie în mod corect și complet, fiind pe deplin răspunzător de informațiile transmise.

9.6 Helpie nu va fi ținută răspunzătoare pentru situațiile ivite și eventuale prejudicii cauzate din culpa exclusivă a Clientului, respectiv de informarea neclară a Helpie.

9.7 Helpie nu va fi ținută răspunzătoare pentru calitatea serviciilor oferite Clientului de terțe părți.

9.8 Helpie va transmite Clientului dovada îndeplinirii obligațiilor sale via e-mail (sau prin metoda de comunicare aleasă la momentul creării contului de utilizator) la adresa comunicată de către Client.

9.9 Clientului îi revine obligația actualizării constate a informațiilor ce țin de derularea prezentelor raporturi contractuale.

10. INREGISTRARE SI SOLUTIONARE TASKURI

10.1 Clientul va transmite solicitarile sale către Helpie doar prin înregistrarea unui task în aplicaţia Helpie sau în contul de client şi folosind adresa de email office@helpie.ro. Clientul nu v-a înregistra telefonic nicio solicitare către Helpie şi nici nu v-a oferi date personale sau confidenţiale.

10.2 Helpie are dreptul să refuze clientul în cazul în care acesta doreşte să înregistreze o solicitare printr-o metodă de comunicare neacceptată de prezentul document.

10.3 Helpie va transmite în maxim 12 ore de la înregistrarea task-ului clientului timpul de execuţie al solicitării prin intermediul aplicaţiei sau adresei de email. 

10.4 Helpie îşi asumă să rezolve orice solicitare în cel mai scurt timp posibil, în funcţie de natura serviciului. 

10.5 Helpie nu îşi asumă să rezolve situaţiile de urgenţă sau solicitările care nu pot fi rezolvate respectând programul de funcţionare al instituţiilor publice sau furnizorilor de servicii. 

10.6 Helpie îşi asumă intermedierea de servicii între client şi prestatorii de servicii, însă fiecare furnizor este singurul responsabil pentru calitatea serviciilor oferite. 

10.7 În cadrul pachetului Business, Helpie va plăti în numele companiei facturi recurente şi va intermedia legătura cu furnizori de servicii exclusiv pentru companie, dar nu va achizitiona bunuri şi servicii în numele companiei. Helpie va transmite către clientul persoană juridică o factură detaliată cu toate cheltuielile realizate. Clientul persoană juridică se obligă să înregistreze în contabilitate toate tranzacţiile efectuate, atât transferul bancar al sumelor către Helpie cât şi operaţiunile efectuate.

11. RECLAMAȚII

11.1 Clientul are dreptul să reclame orice neregularitate sesizează în legătură cu serviciile prestate de către Helpie.

11.2 Reclamaţiile vor fi făcute în termen de 30 de zile de la momentul constatării vreunei neregularități cu privire la serviciile prestate de către Helpie, în scris, şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:

– obiectul reclamaţiei;
– termenul în care au fost formulate;
– dovezile abaterilor reclamate;
– copie de pe factura fiscală;
– orice alte elemente necesare soluționării acesteia.

11.3 Clientul va primi răspunsul din partea Helpie privind eventualele modalități de remediere a neregulilor sesizate în termen de 30 de zile de la data formulării acesteia.

12. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Helpie este înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 33625.

12.2 Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca Helpie să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la Helpie, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

– confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
– după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
– notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

12.3 Helpie se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către clienţi la momentul înregistrării pe site. Datele cu caracter personal nu vor fi vândute, schimbate sau închiriate către terţi. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul utilizatorului către instituţiile abilitate conform prevederilor Legii 677/2001.

12.4 Orice informaţie furnizată de utilizator în procesul de înregistrare va fi considerată şi va reprezenta consimţământul expres al acestuia ca datele sale personale să fie folosite de S.C. Helpie în conformitate cu scopurile menţionate mai jos. Utilizatorii înregistraţi pe site-ul www.helpie.ro pot solicita ca datele lor personale să fie actualizate sau scoase din baza de date notificând acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail: contact@helpie.ro

12.5 În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, S.C. Helpie S.R.L. implementează un „Regulament intern privind prelucrările de date cu caracter personal”. Acest regulament specifică metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

12.6 S.C. Helpie Services S.R.L. foloseşte datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

– pentru a factura serviciile solicitate de client;
– pentru a transmite oferte, mesaje publicitare şi de marketing (în măsura în care utilizatorul şi-a exprimat acordul în acest sens în timpul procesului de înregistrare).

12.7 Conform dispoziţiilor legale în vigoare, clienţii care sunt înregistraţi în baza de date a site-ului www.helpie.ro beneficiază de următoarele drepturi:

– se pot informa asupra prelucrării datelor personale;
– pot confirma, o dată pe an, faptul că datele sunt sau nu prelucrate;
– pot interveni asupra datelor personale;
– se pot opune prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de înregistrare;
– se pot adresa justiţiei în cazul în care consideră neconformă cu dispoziţiile legale prelucrarea de date personale de către Helpie.

13. ADRESELE IP ŞI COOKIE-URI:

13.1 Helpie poate colecta informaţii despre computerul dvs., inclusiv adresa de IP utilizată, sistemul de operare şi tipul de browser, în scopul administrării sistemului şi pentru raportarea de informaţii pentru agenţii noştri de publicitate. Acestea sunt date statistice despre activitatea şi obiceiurile de navigare ale utilizatorilor şi prin ele nu se identifică niciun individ.

13.2 Helpie poate obţine informaţii despre obiceiurile dvs. de navigare pe internet în general, prin folosirea unui fișier „cookie” care este stocat pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile conţin informaţii care sunt transferate pe hard-disk-ul computerului. Ele ajută la îmbunătăţirea site-ului şi pentru a oferi un serviciu mai bun şi personalizat. Puteţi refuza să acceptaţi cookie-uri prin activarea setării din browser-ul utilizat. Totuşi, selectând această opţiune aţi putea fi în imposibilitatea de a accesa anumite secţiuni ale site-ului.

14. ABONAREA ŞI DEZABONAREA LA NEWSLETTER

14.1 Abonarea şi dezabonarea la newsletter-ul site-ului www.helpie.ro sunt gratuite şi voluntare şi implică acceptarea termenilor de utilizare de mai jos.

14.2 Mesajele trimise nu sunt nesolicitate şi oricând clientul se poate dezabona urmând instrucţiunile din subsolul fiecărui e-mail.

14.3 Utilizarea newsletter-ului se face în aceleaşi condiţii de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conţinutului precum se autorizează şi folosirea site-ului, în condiţiile prevăzute de prezentul document.

14.4 Helpie deţine toate drepturile asupra conţinutului newsletter-ului trimis către abonaţi în aceleaşi condiţii ca şi pentru informaţiile publicate pe site, în concordanţă cu prevederile acestui document.

14.5 Abonaţii newsletter-ului www.helpie.ro pot retrimite aceste comunicări comerciale şi altor persoane, pe răspunderea lor, şi în condiţiile în care nu au modificat nici structura, nici conţinutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonaţii newsletter-ului Helpie mesajele comerciale se consideră că au fost informate în prealabil de către abonaţi despre prevederile prezentului articol. În acest context, Helpie nu poate fi făcută răspunzătoare sub nicio formă de acţiunile abonaţilor săi.

14.6 Helpie îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul oricărui abonat la newsletter, dacă Helpie are orice motive să creadă că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

15. FORȚA MAJORĂ

15.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea, de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de legea aplicabilă prezentului contract.

15.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile calendaristice, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

15.3 Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

16. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

16.1 Drepturile de proprietate intelectuală sau industrială pentru toate informațiile, imaginile, reprezentațiilor grafice, simbolurilor și materialelor existente pe acest site aparțin Helpie și beneficiază de protecția oferită legea română și de legislația europeană în materie.

16.2 Niciun element conținut de site-ul www.helpie.ro nu poate fi reprodus în tot sau în parte, sau modificat în vreun fel, distribuit, afișat, reprodus, publicat de către o terță persoană pentru orice uz public și/sau comercial, fără a beneficia anterior de consimțământul scris al Helpie. Acestea pot fi folosite numai pentru uz personal.

17. FRAUDA

17.1 Helpie nu solicită Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

17.2 Helpie nu își asumă răspunderea în situația în care un Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele noastre.

17.3 Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
Clientul își asumă obligația de a informa Helpie cu privire la asemenea tentative, folosind datele noastre de contact.

17.4 Helpie își rezervă dreptul de a reclama în justiție orice tentativă de fraudare a site-ului.

18. RĂSPUNDERE

18.1 Transmisiile electronice, inclusiv internetul, sunt medii publice, şi orice folosire a acestor medii sunt publice şi nu private. Informaţiile legate de sau decurgând din astfel de medii sunt publice şi nu sunt informaţii personale sau private.

18.2 Helpie declină orice responsabilitate faţă de acurateţea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor găsite pe site-uri care au legătură cu site-ul. Helpie nu este responsabilă pentru proasta funcţionare a telefoanelor, reţelelor de electricitate, reţelelor electronice, a reţelelor, a Internetului, a calculatoarelor, a elementelor de hardware sau de software, pentru căderea, întârzierea sau dificultăţile acestora, pentru mesajele poştale, de email, conexiunile ori intrările pierdute, furate, ilizibile, incomplete, deformate, mutilate, sau pentru taxele poştale legate de acestea, pentru securitatea fiecăreia şi a tuturor celor enumerate.

18.3 Helpie nu este responsabilă pentru incorectitudinea şi lipsa de acurateţea informaţiilor intrate, fie că sunt cauzate de utilizatorii de Internet fie de oricare dintre echipamentele sau programele asociate cu sau utilizate de site fie de erori umane care pot apărea în procesarea oricărei informaţii legate de site.

18.4 Clientul este de acord că Helpie nu este responsabilă în niciun mod pentru afectarea, pierderea sau prejudicierea calculatorului dumneavoastră sau pentru interceptarea sau folosirea informaţiilor de pe cardul de credit, legat de sau rezultând din folosirea site-ului sau a oricăror site-uri, servicii sau materiale legate sau conectate şi de asemenea nu sunt răspunzătoare în nici un fel pentru rănirea, pierderea, reclamaţia sau prejudicierea legată de sau rezultând din orice parte a site-ului care operează sau nu operează pe calculatoare sau pe reţele folosite de Client sau comunicând cu asemenea calculatoare sau reţele

19. DISPOZIȚII FINALE

19.1 Helpie nu va solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, Helpie nu va fi responsabil pentru niciun fel de prejudiciu. 

19.2 Helpie va asigură confidențialitatea datelor Clientului, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe site-ul nostru. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat pe site-ul nostru rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți.

19.3 Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului. Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site web.

19.4 Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe pagina sa web, cu toate acestea nu suntem în măsură să garantăm că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Folosirea site-ului este riscul Clientului care, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor noastre își asumă acest risc.

19.5 În vederea evitării contactării de viruși de către dispozitivul dumneavoastră, vă recomandăm să utilizați sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze dispozitivul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

20. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Utilizarea prezentului site web, transmiterea Comenzilor şi încheierea Contractelor prin intermediul site-ului, sunt guvernate de legislaţia română.

21. LITIGII ȘI JURISIDICȚIE

21.1 Părțile vor depune toate diligențele spre a rezolva pe cale amiabilă diferendele izvorâte între ele din sau în legătură cu folosirea site-ului web sau în legătură cu o Comandă/ un Contract.

21.2 În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanţelor judecătorești competente din România.